joi, 11 septembrie 2014

Societatea pe muchie de cuțit!

Capitolul 7


Acest fragment a fost preluat din lucrarea de dizertație cu titlul „PROBLEMATICA NOULUI CONSUMATOR LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI AL III-LEA” de Gherasim Andrei Alexandru


            Chiar dacă nu este oficial în ziua de azi noi suntem implicați într-un război, este vorba despre războiul purtat de consumatori, ONG-uri, companii private și stat.
       Acest război se rezumă la protecția consumatorului împotriva companiilor multinaționale, referitor la încălcarea drepturilor consumatorului datorită puterii  superioare pe care companiile o au. Pentru acest lucru consumatorii au nevoie de ajutorul ONG-urilor și a statului pentru a putea câștiga acest război.
           Veste proastă este că cel puțin în țări în curs de dezvoltare ca România, mișcarea consumeristă (lupta împotriva multinaționalelor și apărarea drepturilor consumatorului) nu este vizibilă, iar din acest motiv globalizarea a transformat consumatorul tradițional într-un consumator modern.
            În articolul de mai jos putem vedea dacă aceste modificări au fost benefice sau nu...

Societatea de consum apare ca expresie în lucrările de specialitate în anii 1920 şi devine cunoscută în anii 1950 – 1970. Anii 1990 au fost caracterizaţi de perioada consumului de masă, caracterizată prin apariţia reţelelor informaţionale şi atingerii ultimei trepte a piramidei lui Maslow referitoare la exprimarea sinelui şi înţelegerea sensului vieţii.
Tranziţia a decurs foarte repede iar, micile pieţe locale au devenit marile pieţe naţionale datorită infrastructurilor moderne de transport şi comunicaţii, iar marketing-ul a abordat o filozofie bazată pe economia de scară, prin care afirmă că trebuie vândută o cantitate mare de produse cu o marjă mai mică de profit.
Produsele au primit un ambalaj atractiv, un nume (marca), iar toate acestea au fost ajutate şi de apariţia marilor magazine (comerţul de masă). Mai mult specialişti în marketing au inventat noi tipuri de consum: consum-seducţie şi consum-distracţie.
Această perioadă mai poate fi numită şi societatea abundenţei . Specialiştii în domeniu o asociază cu economia fordistă în care a fost definitivat procesul cumpărării bunurilor de folosinţă îndelungată , iar caracteristica dominantă este cantitatea[1].
Nu producţia şi nu abundenţa sunt cele care definesc societatea în care trăim, ci consumul, iar producţia nu este corelată cu nevoile consumatorilor, ci acestea din urmă sunt ajustate pentru a satisface producătorii. Sistemul are nevoie de oameni ca şi forţă de muncă, dar din ce în ce mai mult are nevoie de oameni ca şi consumatori . Tot în această perioadă au apărut strategiile de segmentare a clienţilor centrate pe vârsta  şi pe factorii socioculturali.
Un moment important în această tranziţie a fost trecerea de la logică economică, în care companiile se axau mai mult pe cantitate decât pe calitate, la societatea dorinţei, unde consumul este privit ca o logică a diferenţierii sociale, mai exact promovarea consumului individualist[2].
În contextul companiilor totem[3] ce impun nevoi şi promovează consumul de simboluri, individul devine din ce în ce mai înstrăinat de sine având astfel doar aparent dreptul la o individualitate distinctă şi rămâne doar cu iluzia libertăţii de alegere.
Etapa hiperconsumului este caracterizată prin motivaţia personală, căutarea satisfacţiilor private, căutarea valoarilor distractive, grijă pentru propria persoană, confortul senzitiv.
Marii producători încearcă prin produsele lor să îl facă pe noul consumator ( homo consumericus) să se identifice ca personalitate cu ele . Răspunsul a constat în transformarea simplelor mărci de produse în concept ce promovează noi stiluri de viaţă.
Cel mai important efect al societăţii de consum este alienarea, pentru că, în calitate de consumator, omul devine solitar, izolat, sau în comunitate, devenind dependent de aceasta. Relaţiile interumane sunt profund afectate, devenind superficiale şi lipsite de conţinut şi autenticitate.
Treptat piaţa a fost invadată de produse de lux, ce separă anumite clase sociale, mai mult, consumatorul pierde complet auto-controlul .
Apare dimensiunea hedonistă a consumului, ca un răspuns la dorinţa consumatorului de a-şi ocupa timpul liber cu activităţi de divertisment şi călătorie. Indivizii încep să petreacă mult mai mult timp ascultând muzică şi vizionând emisiuni televizate. În consecinţă hiperconsumatorul caută multiplicarea experienţelor[4].
Această perioadă este caracterizată  de trecerea de la producţia în masă la consacrarea termenului „clientul nostru-stăpânul nostruşi apariţia noilor tehnologii ce au permis producţii la comandă în masă.
Inovarea înlocuieşte termenul de producţie de tip fordist, iar piaţa este invadată de o multitudine de mărci, acest lucru a dus la o accelerare puternică a gradului de învechire a produselor ( majoritatea nu depăşesc doi ani de valabilitate). Acest proces a adus după sine şi o înnoire frecventă a campaniilor publicitare ce trebuie să capteze atenţia unui hiperconsumator suprasaturat de mesaje.
Hiperconsumatorul este caracterizat şi prin dependenţa sa de factorul timp, iar alegerea achiziţionării produselor depinde foarte mult şi de rapiditatea procesului de cumpărare. Plecând de la această idee a apărut şi turbo-consumatorul care pretinde să obţină totul, imediat și în orice moment.
Turbo-consumerismul se defineşte prin absenţa controlului social al cumpărătorului prin ignorarea obligaţiilor simbolice faţă de clasa socială[5].
Societatea de hiperconsum a creat consumatorul neeconomic, pentru care termenul de “shopping”[6] a devenit vital, iar valoarea banului este aproape inexistentă.
De la hiperconsumator şi turbo-consumator se face trecerea la consumatorul expert, mai exact un individ capabil să îşi poarte de grijă în mod responsabil.
Pentru a putea face trecerea către noul consumator şi la modificările pe care acesta le-a produs în societatea de consum, trebuie clarificată dilema dintre consumism-consumatorism-consumerism.
Conform Oxford English Dictionary, termenul consumerism[7] a fost folosit prima dată în anul 1915 și urmărea  apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului. Anii’60  au dus la schimbarea sensului și utilizarea lui destul de  frecvent în ilustrarea comportamentului de consum excesiv al cetăţenilor din societatea capitalistă, acest dualism rezistând până în zilele noastre, dovadă fiind articolele ştiinţifice de profil care  relatează acest fapt.
Deoarece în literatura de specialitate din Romania termenul a fost preluat din elengleză, lingvista Rodica Zafiu a adus o posibilă soluţie pentru această dilemă în paginile revistei “România Literară”, în anul 2007. Termenii consumerism şi consumerist, sunt forme preluate direct din engleză şi adaptate  din punct de vedere fonetic şi morfologic, pentru că se asociază automat cu substantivul deja existent consum şi pentru că intră în seria foarte bogată a împrumuturilor şi a derivatelor moderne în -ism şi –ist[8].
Consumism şi consumist sunt adaptate în limba română. Această "autohtonizare" le face mai transparente, le motivează semantic suplimentar. Dezavantajul termenului consumerism e că are aparent aceeaşi transparenţă, care se dovedeşte totuşi înşelătoare: conduce la reconstituirea unei rădăcini consumer, inexistente în română.
Desigur, există şi a treia opţiune: echivalentul englezescului consumer este în română substantivul consumator; de aceea consumerism poate fi echivalat cu consumatorism, care preia structura termenului englezesc. Cu toate acestea, consumatorism este totuşi cel mai rar dintre cele trei variante de echivalare pe care le-am expus aici.
Tendința în plan global este de creştere exagerată a consumului relativ, unde indivizii consumă nu pentru că ar avea nevoie în sine de un produs, ci pentru că şi ceilalţi îl consumă. Acest fapt a realizat trecerea de la consumism, înţeles drept consum excesiv de bunuri, la hiperconsumism şi dependenţa de shopping așa cum am prezentat si mai sus in evoluția societății de consum.
Această stare de fapt a generat o serie de consecinţe negative nu doar la nivel individual, ci la nivelul întregii societăţi: a obligat oamenii să adopte stiluri de viaţă mai complicate şi să depună mai mult efort pentru satisfacerea anumitor nevoi, altfel relativ uşor de satisfăcut[9].
Pe fondul acestor efecte sociale negative induse de consumism şi mai ales de hiperconsumism, în ultimii ani am asistat la apariţia şi creşterea rapidă a importanţei economice a unei noi tipologii de consumator – noul consumator. 
Principalele mutaţii apărute în comportamentul de cumpărare al noului consumator, care derivă din căutarea continuă a autenticităţii, sunt următoarele[10]:
Individualismul sau narcisismul noului consumator, duce la asumarea libertății de a căuta acele diferenţe subtile care disting un produs autentic de produsul de serie. Conform teoriei lui Freud referitoare la “narcisismul micilor diferenţe”, noul consumator caută să-şi afirme individualitatea într-o colectivitate, dar în egală măsură să-şi demonstreze şi apartenţa la un grup restrâns, dar select[11].
Implicarea noului consumator reprezintă atenția mult mai mare  acordată procesului de producţie şi/sau de consum, deoarece dorește să se asigure de autenticitatea produselor şi de siguranța familiei.
Astfel, înainte de a cumpăra, noul consumator doreşte să primească răspuns la o serie de întrebări, cum ar fi de exemplu:
·         Sunt într-adevăr aceste legume ecologice?
·         Aceste alimente procesate conţin produse modificate genetic?
·         Au fost acele haine obţinute prin exploatarea copiilor?
·         A fost acest şampon testat pe animale?

Independența noului consumator se caracterizează prin dorința de reflectare cu propria minte asupra deciziilor de cumpărare, şi afirmarea independenţei prin provocarea ideilor preconcepute.
Informația a devenit resursa de bază pentru noul consumator. Acesta verifică etichetele, studiază conţinutul produselor, compară preţurile, examinează promisiunile brandurilor, cântăreşte opţiunile, pune întrebări pertinente şi îşi cunoaşte drepturile legale. Astfel, este deschisă calea spre a deveni un consumator mai bun, mai activ şi mai responsabil.

Concluzia acestui articol este că avem nevoie și în România de „noul consumator”, pentru a lupta împotriva companiilor ce prejudiciază consumatorii și statul. Avem nevoie de o mișcare consumeristă și de schimbarea mentalității comuniste - „cumpărăm cât mai mult să fie...”. 
Conform studiilor de specialitate în România există foarte puțini idivizi ce se încadrează în tiparul noului consumator, momentant țara noastră este dominată de hiperconsumatori ce încurajează consumismul, iar acest lucru le oferă companiilor multinaționale posibilități majore de aplicare a practicilor neloiale, iar țările mamă ale companiilor se îmbogățesc pe spatele hiperconsumatorilor români!


[1] Lash Scott şi Urry John, ,,The End of Organized Capitalism”, Polity Press, Cambridge, 1987
[2] Baudrillard Jean, ,,Societatea de consum-Mituri şi structuri”, Ed. Comunicare.ro, Bucuresti, 2008
[3] Totém, totemuri, s. n. 1. Simbol mitic (animal, plantă sau, rar, obiect) considerat de unele triburi primitive ca strămoș și protector al populației respective și venerat ca atare. 2. Imagine, reprezentată de obicei sculptural, a unui totem (1). [Pl. și: (m.) totemi] — Dinfr. totem. (DEX 2009)
[4] Boden Sharon, ,,Consumption and Emotion: The Romantic Ethic Revisited", Ed. Sociology, 2002

[5] Lipovetsky Gilles, “Fericirea Paradoxală – Eseu asupra societății de hiperconsum”
[6] http://dexonline.ro/definitie/shopping/842507
[7] http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/consumerism?q=consumerism
[8] http://www.romlit.ro/consumism_/_consumerism
[9] Bojin Emil, ,,Egoism si Libertate”, Ed. Vavila Edinf, Bucuresti, An 1997
[10] Lewis David şi Bridger Darren, ,,The soul of the new consumer”, 2000
[11] Baldwin Peter , ,,The Narcissism of Minor Differences: How America and Europe Are Alike”, Ed. Oxford University Press, 2009
  
Source:Consumerism


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu